MENU:

WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Ważnym zadaniem nowoczesnych okien i drzwi jest zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń- ZDROWY KLIMAT

 

Stosowane przez naszą firmę nawiewniki systemów Aereco I BRookVent pozwalają spełnić wymagania stawiane przez normy i dotyczące prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Dobrze dobrany system wentylacji pozwala uniknąć strat energii cieplnej, dużej wilgotności

w pomieszczeniach, kondensacji pary wodnej a w efekcie końcowym eliminuje możliwość złego samopoczucia mieszkańców.

 

Nawiewnik EXR

Kierunek ruch powietrza

Ręczna regulacja nawiewu